Ktorý z navigátorov budete používať?

Náhľad k novým používateľským rozhraniam navigátora v CMS Airis.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

V novej pripravovanej verzii CMS Airis 3, si budete môcť zvoliť používateľské rozhranie pre navigátor stránok. Na výber budete mať z troch možností:

1. Zoznam stránok:

Navigátor - zoznam stránok

2. Dlaždice:

Navigátor - dlaždice

3. Stromová štruktúra:

Navigátor - stromová štruktúra