Customer relationship management (CRM)

CRM systém pri správnom používaní dokáže byť veľmi užitočným nástrojom, pomocou ktorého viete výrazne zvýšiť zisky z predaja tovaru alebo služieb. Poskytuje podrobný prehľad o klientoch, produktoch a ich predajnosti.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

CRM je systém na manažovanie vzťahov so zákazníkmi. Systém poskytuje podrobný prehľad o všetkých klientoch a ich aktivitách na Vašom webe, o produktoch a ich predajnosti. Všetky informácie sú zobrazené v textovej aj grafickej podobe.

Pri správnom používaní viete vyhodnotiť, napríklad o ktoré produkty majú klienti najväčší záujem, približne koľko na Vašej stránke utrácajú peňazí a v akých intervaloch dochádza k opakovaným nákupom. Na základe týchto informácii viete klientom ponúknuť ďalšie produkty, o ktoré by mohol mať záujem, viete generovať newslettre, pripravovať marketingové plány. Môžeme teda povedať, že CRM pomáha udržať si existujúcich zákazníkov a vytvárať ponuky produktov, ktoré budú vyhovovať práve jemu.

V prípade kombinácii napr. s affiliate systémom majú obchodníci, resp. obchodné oddelenie možnosť vyhodnocovať efektivitu jednotlivých sprostredkovateľov a upraviť vzťahy, alebo zmeniť spôsob motivácie.

CRM sa využíva najmä na presýtených trhoch, kde by spokojnosť zákazníka mala byť na prvom mieste. Complaint management napomáha k rýchlemu riešeniu sťažností Vašich zákazníkov.

Tento systém máme tiež plne integrovaný do nášho redakčného systému Airis. Na základe poznatkov a pripomienok našich klientov systém neustále zdokonaľujeme.