Tvorba webových aplikácií

Internetové aplikácie sú programy, ktoré využívajú webové technológie, rovnako ako www stránky, ale sú vyvíjané za konkrétnym účelom. Vo väčšine prípadov dokážu úplne nahradiť klasický softvér a prinášajú väčšiu flexibilitu a ľahšiu prepojitelnosť s inými softvérmi, či web stránkami.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Poskytujeme vývoj profesionálnych webových aplikácií a doplnkových funkcií. Pri návrhu aplikácie sa snažíme zužitkovať všetky informácie od nášho klienta a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie. Kladieme dôraz aby výsledný produkt bol ľahko rozšíriteľný o ďalšie nové funkcie, aby bol prehľadný a jednoducho použiteľný. Vieme zabezpečiť, aby aplikácia spĺňala požiadavky slovenskej legislatívy na prístupnosť webov. Vďaka novým technológiám sú webové aplikácie dostupné na všetkých typoch zariadení (počítač, tablet, telefón, ...), nie je limitovaný operačným systémom.

Pod webovou aplikáciou zväčša rozumieme systém, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje prácu klienta. Príklady webových aplikácií:

  • fakturačný systém - nie je potrebné kupovať účtovný systém
  • evidencia reklamácií - prehľad o reklamáciách výpočtovej techniky, nastavené automatizované procesy, ktoré za klienta systém vyrieši automaticky
  • ...

Vývoj web aplikácií je možné rozdeliť do nasledovných krokov:

  1. stretnutie s klientom, kde sa oboznámime s požiadavkami na aplikáciu a navrhneme spôsob riešenia
  2. vypracujeme informačnú architektúru, t.j. navrhneme a špecifikujeme funkcionalitu web aplikácie
  3. po konzultácii s klientom začíname s vývojom aplikácie
  4. aplikáciu testujeme počas celého vývoja a po dokončení prebehne testovanie celej funkcionality
  5. testovacia prevádzka - obdobie, počas ktorého sa klient oboznamuje a testuje aplikáciu
  6. odovzdanie aplikácie a spustenie do ostrej prevádzky
  7. údržba aplikácie

Sme pripravení našim klientom poradiť v každom smere a navrhneme, ako zvýšiť hodnotu aplikácie aby prinášala čoraz väčšie zisky, šetrila čas a uľahčovala prácu.

Službu využili