Prístupnosť a použiteľnosť

Upravte svoje web stránky tak, aby ich mohli využívať aj zrakovo, či telesne hendikepovaní používatelia. Dajte najavo, že Vám záleží na každom používateľovi a rozšírte svoje možnosti. Ponúknite svojim klientom niečo, čomu budú rozumieť a budú vedieť používať.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Prístupnosť (accessibility) je skupina techník a pravidiel, ktoré je potrebné dodržať pri tvorbe web stránok. Vďaka správnej implementácii dokážu rôzne zariadenia, ktoré hendikepovaní používajú, pomôcť prečítať text, prehliadať stránku, vyplňovať formuláre, ...

Pravidlá, ktoré treba dodržať pri tvorbe web stránok sú štandardizované. Najrozšírenejším štandardom je Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 a je tiež definované Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312 /2010 Z. z. pre informačné systémy verejnej správy.

Použiteľnosť webu (web usability) je pojem, s ktorým sa najčastejšie stretnete, keď sa používatelia sťažujú, že je práca so stránkou, programom neintuitívna. Mať prehľadný a jednoduchý web je dôležité. Ak sa stane, že používateľ nenájde to čo potreboval, alebo nebude schopný vykonať nejakú akciu napríklad nakúp, s najväčšou pravdepodobnosťou sa k Vám už nikdy nevráti.

Zabezpečujeme audit použiteľnosti aj prístupnosti pre existujúce web stránky, aj výrobu nových stránok s dodržanými pravidlami.