Corporate identity

Corporate identity Vám poskytne firemnú alebo podnikovú identitu. Corporate identity obsahuje návrh vizuálnej a komunikačnej identity. Výsledkom je ucelený vizuálny štýl použiteľný pre propagačnú činnosť.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Corporate identity sa prejavuje vo všetkých komunikačných výstupoch a vizuálnych prvkoch spoločnosti (logo spoločnosti, vizitky, hlavičkový papier, web prezentácia, ...)

Pod corporate identity rozumieme vizuálne charakteristiky firmy alebo organizácie. Znamená to vytvorenie individuálneho, identického, pre firmu typického obrazu, ktorý zodpovedá firemnej filozofii a jej cieľom.

  • Návrh vizuálnej identity
  • Návrh komunikačnej identity
  • Firemná alebo produktová identita
  • Komunikácia ku klientom

Corporate identity určuje Dizajn manual.