Tvorba pdf formulára

Vieme Vám vytvoriť jednoduchý elektronický formulár vo formáte pdf, ktorý je ideálny na zber dát alebo môže slúžiť ako prihláška. Súčasťou tvorby formuláru je aj grafický návrh.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Interaktívne a inteligentné PDF formuláre môžu obsahovať formulárové polia, obrázky, interaktívne tlačidlá pre automatické odosielanie dát ako aj skripty pre kontrolu správnosti vyplnenia. PDF formuláre sú pre konečného užívateľa dostupné pomocou bezplatného Adobe Readeru.

Viac o tom ako PDF formuláre fungujú a ako sa vytvárajú nájdete v článku tvorba pdf formulárov.

PDF formuláre naši klienti najčastejšie využili na objednávkové formuláre, jednoduché faktúry alebo ďakovné listy, s predpísanou formou. PDF formulár si vie vždy zachovať rovnakú formu pri tlači.