Vývoj modulov a plugin-ov

Poskytujeme vývoj nových a úpravu existujúcich modulov, plugin-ov (rozšírení) a mini aplikácií do externých systémov a softvérov, ktoré sme nevyvíjali.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Príklady externých modulov, či rozšírení:

  • Zabezpečujeme tvorbu rozšírení do najrozšírenejšieho wysiwyg HTML editora TinyMCE. Vyvíjame ich pre pre dostupné verzie 3 a 4.
  • TatraPay a CardPay modul pre rôzne CMS systémy.

Všetky rozšírenia a moduly vytvárame na základe objednávky a špecifikácie klienta. Doplnené podprogramy sú taktiež šité na mieru.

Službu využili