Bezpečnostný audit (Web security)

Mať dáta uložené v bezpečí, či chránené proti neoprávnenému vniknutiu by malo byť prvoradým cieľom všetkých prevádzkovateľov web stránok. Otestujte svoj web a získajte prehľad o tom ako chránite svoje dáta.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Únik či strata citlivých dát je veľmi nepríjemná. Môže na veľmi dlhé obdobie poškodiť dobré meno firmy. Ak používatelia stratia dôveru voči firme, len veľmi zriedka jej poskytnú osobné, alebo akékoľvek iné údaje. Môže to znamenať stratu zákazníkov, zníženie zisku firmy. Preto je dôležité chrániť sa proti takýmto útokom.

V spolupráci so špičkovými expertmi Vám ponúkame bezpečnostný audit v niekoľkých úrovniach:

  1. Základný penetračný test - odhalenie čo najviac najkritickejších bezpečnostných chýb. Testovanie prebieha pomocou automatizovaných nástrojov. Jedná sa o základné testovanie, odporúčame pre malé firmy.
  2. Štandardný penetračný test - rozsiahlejšie testovanie ako v prvom bode. Prebieha aj manuálne testovanie web stránky.
  3. Detailný bezpečnostný audit - zahŕňa kompletné testovanie web stránky a servera podľa príručky OWASP, demonštráciu útokov, konzultácie pre vývojárov ako chyby odstrániť.

Službu využili