Róbert Zuzik

Programátor freelancer venuje sa tvorbe web stránok a internetových aplikácií 2010. Ovláda niekoľko programovacích jazykov, no venuje sa najmä PHP. 
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Momentálne má v správe vačsinu web stránok pod redakčným systémom airis.